title
Töötajate tööga rahulolu osaühingu KMT Prefab näitel
Employee Job Satisfaction by the Example of OÜ KMT Prefab
author
Mihkelsoo, Kristiina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network