title
Jääd struktureerivate valkude mõju külmutatud porgandite (Daucus carota) kvaliteedile
Impact of ice structuring proteins on quality of frozen carrots (Daucus carota)
author
Anikina, Polina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access