title
Malolaktaatse fermentatsiooni mõju siidri keemilistele ja sensoorsetele omadustele
Effect of malolactic fermentation of the chemical and sensory properties of cider
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access