title
Antifriisvalkude ja oligosahhariidide mõju jää rekristallisatsioonile jäätises
Effects of oligosaccharides and antifreeze proteins on ice recrystallization in ice cream
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit