title
Inimese ja organistsiooni sobivus ning selle seos töömotivatsiooniga
Person-organization fit and its relation to work motivation
author
Nõupuu, Karin
keywords
inimese ja organisatsiooni sobivus
inimene ja keskkond sobivus
inimene ja töö sobivus
person and organization fit
person and environment fit
person and job fit
supervisor
defence date
language