title
Tarneahela parameetrite mõju analüüs tulemuslikkusele simulatsiooni baasil
Investigation of different parameters impact on supply chain performance by simulation based study
author
Pataraia, Lika
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network