title
Põhuäkke PHK-750 projekteerimine
Straw Harrow PHK-750
author
Gutmann, Kaimo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit