title
OI Production Estonia AS klaasisulatusvanni gaasküttelt elektriküttele üleviimise analüüs
Analysis of Conversion the Heating of the Glass Melting Furnace in OI Production Estonia AS from Natural gas to Electricity
author
Tiido, Joonas
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit