title
Väärtusvoo kaardistamine ettevõttes AS Fujitsu Estonia
Value Stream Mapping in AS Fujitsu Estonia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Saar, Signe
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.