title
Imikute piimasegude ajalugu ja koostis võrrelduna rinnapiimaga
History and composition of commercial infant formulas in comparison with the breast milk
keywords
piimasegud
lehmapiim
piima evolutsioon
piimarasv
infant formulas
bovine milk
milk evolution
milk fat
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language