title
Erinevate säilitustingimuste mõju one-shot tehnoloogial toodetud kompvekkidele
Impact of different storage conditions to the quality of one-shot technology produced candies
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit