pealkiri
Erinevate säilitustingimuste mõju one-shot tehnoloogial toodetud kompvekkidele
Impact of different storage conditions to the quality of one-shot technology produced candies
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit