title
Eesti supermarketite motiivid plastkandekottide müümiseks ning võimalused ja soovid tagurpidi turunduseks
Estonian supermarkets motives for selling plastic bags; opportunities and intentions for demarketing
author
Raig, Kadri
supervisor
defence date
language