title
Pindväsimus katseseade arendus metallmaatriksiga komposiitide katsetamiseks
Development of the surface fatigue testing apparatud for metal matrix composites testing
author
Majorskih, Igor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access