title
OÜ Merinvest kuulmembraanide tootmisosakonna tootmise kitsaskohtade leidmine ja analüüs
OÜ Merinvest membrans manufacturing department production bottlenecks investigation and analysis
author
Nigul, Indrek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne töö
This thesis is confidential