title
Telemeditsiinilise lahenduse kasutamine patsientide kodujälgimises projekti Smartcare näitel
The use of telemedical solution in patients home monitoring on the example of project SmartCare
author
Raie, Anni
defence date
language