title
Mulje kujundamine töövestlusel, selle seosed enda töö kaudu määratlemise, võimete ja töö sobivuse ning enesetõhususega
Impression Management in Job Interviews and Its Correlations with the Applicants Level of Job Involvement, Ability-Job Fit and Self-Efficacy
author
Kivila, Jaana
keywords
mulje kujundamine
töövestlus
võimete ja töö sobivus
job interview
ability-job fit
defence date
language