title
Sisekoolitaja valiku, koolitusalase ettevalmistuse ja arengu toetamise võimalused Maksu- ja Tolliameti näitel
Possibilities for enhancing the selection, preparation and development of the internal trainer on the basis of The Estonian Tax and Customs Board
author
Tomson, Triin
keywords
sisekoolitaja valik
sisekoolitaja ettevalmistus
sisekoolitaja arengu toetamine
juhtide koostöö sisekoolitajatega
selection of internal trainer
preparation of internal trainer
supporting internal trainer’s development
managers’ cooperation with trainers
supervisor
defence date
language