title
Eesti Väikelaevaehituse Liitu kuulumise mõju ekspordile Eesti jahitootjate näitel
The influence of Association of Estonian Boatyards on export based on Estonian yacht builders
author
Aavik, Birgit
keywords
katusorganisatsioonid
messid
tehingukulude teooria
väikelaevaehitus
paaditurg
jahid
tööpaadid
Eesti Väikelaevaehituse Liit
fairs
small craft building
yachts
work boats
Association of Estonian Boatyards
supervisor
defence date
language