pealkiri
Eesti Väikelaevaehituse Liitu kuulumise mõju ekspordile Eesti jahitootjate näitel
The influence of Association of Estonian Boatyards on export based on Estonian yacht builders
autor
Aavik, Birgit
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel