title
Õunte suhkru- ja malaadisisalduse muutus küpsemise jooksul
Changes in sugars and malic acid contents of apples during ripening
keywords
siidriõunad
suhkrud
malaat
cider apples
sugars
malic acid
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access