title
Kruviülekande kasuteguri katseseadme moderniseerimine
Modernisation of Screw Mechanism Efficiency Testing Machine
author
Hasan, Kamrul
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information