title
Elektroonika juhtmooduli soojusarvutusmudeli arendamine ja kalibreerimine
Development and calibration of thermal simulation model for Electronic Control Units
author
Raid, Priit
keywords
soojusarvutus
thermal simulation
ECU
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit