title
Tööõhkkond avaliku sektori organisatsioonis organisatsiooniliste muutuste kontekstis
Work Climate of Public Sector Organization in the Context of Organizational Changes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2021
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 01.06.2021. Available at academic unit, please contact staff for more information