title
Tööjõu voolavuse põhjused ja võimalused selle vähendamiseks Vanalinna Ehitus OÜ-s
Reasons of Labour Force Turnover and Opportunities to Decrease it Based on the Example of Vanalinna Ehitus OÜ
supervisor
defence date
language