pealkiri
Eesti sadamate vastavus (EL) Direktiivi 2019/883 nõuetele ja selle kohaldamiseks vajalikke meetmete rakendamine
Compliance of Estonian ports with the requirements of Directive (EU) 2019/883 and the implementation of measures necessary for its application
autor
Šarõpova, Jelena
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel