pealkiri
Measurement of Higgs Boson Couplings in Final States Featuring Multiple Leptons and Hadronic τ Decay Products
Higgsi bosoni seoseparameetrite mõõtmine mitmeid leptoneid ja hadronilisi τ laguprodukte sisaldavates lõppolekutes
autor
Ehatäht, Karl
märksõnad
experimental particle physics
Higgs boson
top quark
CMS experiment
eksperimentaalne osakestefüüsika
Higgsi boson
tipukvark
CMSi eksperiment
doktoritöö järjekorranumber
52/2023
väljaandja
TalTech Press
TalTech Kirjastus
juhendaja
Kadastik, Mario
kaitsmiskuupäev
10.11.2023
identifikaator
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/14ef9ae7-ad97-433b-a6a5-03741045bdfe
ISBN 978-9916-80-058-4 (PDF)
keel
õigused
CC BY-NC-SA