pealkiri
Eesti infoturbestandardi protsessimudeli evalveerimine
Evaluation of a Process Model of the Estonian Information Security Standard
autor
Veldre, Anto
kaitsmiskuupäev
keel
instituut / kolledž