pealkiri
Eesti mete füüsikalis-keemilised ja bioaktiivsed omadused
Physicochemical and bioactive characteristics of Estonian honeys
märksõnad
füüsikalis-keemilised kvaliteediparameetrid
Folin/Ciocalteau-meetod
CIELab-i meetod
physicochemical quality indicators
total phenolic and flavonoid content
Folin/Ciocalteau method
colorization of honey
CIELab method
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information