pealkiri
Töökoha kujundamise mõju tööga rahulolule Swedbank AS-i kliendinõustajate näitel
The impact of workplace design to job satisfaction on the example of consultants of Swedbank AS
autor
Keerup, Ketely
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit