pealkiri
Vehicle to grid potentsiaal Eestis - soodustavad ja takistavad tegurid ning kogemused teistes riikides
The potential of vehicle to grid technology in Estonia –positive and negative factors and experiences from other countries
autor
Saal, Rasmus
märksõnad
taastuvenergia stabiliseerimine
renewable energy stabilization
juhendaja
Oras, Sven
kaitsmiskuupäev
keel