pealkiri
Investeeringu tasuvusanalüüs tütarettevõtte soetamiseks ehitusettevõtte näitel
Investment Profitability Analysis for Acquisition of Subsidiaries by Example of Construction Company
märksõnad
diskonteeritud rahavoo meetod
suhtarvu analüüs
discounted cashflow method
risk assesment
finacial analysis
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel