pealkiri
Investeeringu tasuvusanalüüs tütarettevõtte soetamiseks ehitusettevõtte näitel
Investment Profitability Analysis for Acquisition of Subsidiaries by Example of Construction Company
autor
Kadak, Kaja
märksõnad
diskonteeritud rahavoo meetod
suhtarvu analüüs
discounted cashflow method
risk assesment
finacial analysis
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2020
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 01.06.2020. Not available at academic unit