pealkiri
Narva Elektrijaamade 6 kV jaotla 10R renoveerimine, seadmete valik ja arvutused
Narva Power Plants 6 kV switchgear 10R renovation, equipments selection and calculations
Реновация распределительного устройства 10R на 6 кВ Нарвских электростанций, выбор оборудования и расчеты
autor
Sahharov, Igor
märksõnad
jaotla
lühiühendus
jaotusseadmed
lattjuhtmed
transformaatorid
toiteallikad
Narva Elektrijaamad
bus leads
reactors
power sources
Narva Power Plants
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information