pealkiri
Eesti elektrijaama vääveldioksiidi puhastusseadme DeSOx töö, analüüs ja investeeringu hindamine
Estonian Power Station desulfurization DeSOx plant operation analysis and investment evaluation
Анализ работы установки сероочистки DeSox Эстонской электростанции. Оценка инвестиций
autor
Tihhonov, Aleksandr
märksõnad
DeSOx
väävlipuhastusseadmed
NID-liinid
NID line
Estonian Power Station
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information