pealkiri
Eesti logistika valdkonna tööandjate hinnang logistika kompetentsidele 10 aasta perspektiivis
Assessments of Estonian logistics employers to competences in a 10 year perspective
juhendaja
Maripuu, Helena
kaitsmiskuupäev
keel