pealkiri
Piiriülese koostalitlusvõime uurimine avalikus sektoris - EUCARIS kui eduka üle-euroopalise andmevahetuse algatuse juhtumiuuring
Exploring cross-border interoperability in the public sector - a case study on EUCARIS as a successful EU-wide data exchange initiative
autor
Castle, Salina
märksõnad
Data Exchange
Cross-Border
EUCARIS
European Interoperability Framework
Digital Government
juhendaja
Schuch de Azambuja, Luiza
Dedovic, Stefan
kaitsmiskuupäev
keel