pealkiri
Kas ELi riigiülene politiiline ja institutsiooniline raamistik on kohaldatav ja sobiv ASEANi organisatsioonile? Is the EUs Supranational Political and Institutional Framework Compatible and Applicable on the ASEAN Organization?
autor
Oja, Toomas
märksõnad
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
non-interference
kaitsmiskuupäev
keel