pealkiri
Koksistamise seadme kondensatsioonisõlme tehnoloogilised arvutused
Technological calculations of condensation compartment of carbonization plant
Технологические расчеты отделения конденсации установки коксования
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information