pealkiri
Tartu Uspenski kalmistu telliskabeli ajalooline ülevaade, kultuuriväärtuslike detailide inventeerimine ja tehnilise seisukorra hinnang
The historical overview, inventory of details of cultural value and assessment of the technical condition of the Uspenski cemetery brick chapel in Tartu
autor
Elmet, Heili
kaitsmiskuupäev
keel