pealkiri
Ametlike Teadaannete infosüsteemis maksejõuetusmenetluse teadaannete kättesaadavuse parandamine
Improvement of Accessibility to Insolvency Notices in the Official Announcements Information System
autor
Karumaa, Anti
märksõnad
ametlikud teadaanded
AT
euroopa
avalik süsteem
diagrammid
justiitsministeerium
official announcements
europe
public system
diagrams
ministry of Justice
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel