pealkiri
Võlaõigusseaduse kooskõla kaubandusagendi mõistega direktiivis 86/653/EMÜ
The Law of Obligations Act’s conformity with the concept of commercial agent in the directive 86/653/EEC
märksõnad
kaubandusagent
kaubandusagendi direktiiv
commercial agency
agency directive
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.