pealkiri
Startup projektide arendus: nende võrdlev analüüs koos mõjuga sotsiaalmajanduslikele valdkonnale Facebooki näitel
Start-up Projects Development: Their Comparision with an Influence to the Sotcioeconomic Domain on the Example of Facebook
Развитие стартап проектов: их сравнительный анализ и влияние на социально-экономическую сферу на примере Facebook
autor
Smirnov, Daniil
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel