pealkiri
Microsoft Dynamics AX standardlahendusel loodud käibedeklaratsiooni lisa sobivus maksupettuse automatiseeritud tuvastamisel
Suitability of VAT declaration appendix generated in Dynamics AX environment for automated VAT fraud detection
autor
Kotta, Palle
märksõnad
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel