pealkiri
Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu äriprotsesside analüüs rahvusvahelise liidestuse võimaldamiseks eduGAINi vahendusel
Business Processes Analysis of Estonian Academic Authentication and Authorization Infrastructure to Enable Interfederating Through eduGAIN
autor
Pilt, Piiu
märksõnad
AAI
AAI (Authentication and Authorization Infrastructure)
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel