pealkiri
Rahvusvaheline finantsaruandluse standard IFRS 9: muutused finantsinstrumentide arvestuses
International Financial Reporting Standard 9: Changes in the Accounting of Financial Instruments
märksõnad
finantsinstrumentide klassifitseerimine ja mõõtmine
finantsvara allahindlus
classification and measurement of financial instruments
impairment
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel