pealkiri
Rahvamajade omatulu teenimise võimalused Tartu valla rahvamajades võrrelduna teiste omavalitsustega
The opportunities for community centers to earn their own income in the community centersnof Tartu minisipality compared to other municipalities
autor
Ant, Anette
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel