pealkiri
Kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri infosüsteemi analüüs
Information System Analysis of Prisoners, Detainees and Remand Registry
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access