pealkiri
Avaliku korra rikkumine KarS § 262 ja KarS § 263 kolmandate isikute suhtes
Violation of public order regarding to third parties by Estonian penal code paragraph 262 and 263
kaitsmiskuupäev
keel