pealkiri
Laialipaiskuvate kivimikildude ohuala määramise meetodi valikukriteeriumid lõhkamisel Eesti lubja-ja dolokivi karjäärides
Selection criteria for choosing a method of flyrock safety distance assessment when blasting at Estonian limestone and dolostone quarries
kaitsmiskuupäev
keel