pealkiri
Hariduse ja töötasu vastastikune seos madala ja kõrge mediaanpalgaga riikides
The mutual relationship between education and wages in countries with low and high median salaries
autor
Pihlakas, Christopher
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus